Δίγλωσσο Πρόγραμμα από τον Παιδικό Σταθμό έως και την Α’Λυκείου

Στα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ», από τον Παιδικό Σταθμό έως και την Α’ Λυκείου, λειτουργούν Δίγλωσσα Τμήματα Ελληνικά – Αγγλικά, με ένα πρόγραμμα μοναδικό στην Ελλάδα, όπου τα παιδιά μαθαίνουν την Ελληνική γλώσσα και παράδοση στο εύρος και το βάθος που υπαγορεύει η ελληνική μας ταυτότητα, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν την Αγγλική γλώσσα σαν μητρική.

Λέμε ότι, το Δίγλωσσο Πρόγραμμα στα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ», είναι μοναδικό στο είδος του  στην Ελλάδα γιατί:

 • Το Πρόγραμμα λειτουργεί με την εποπτεία και την πιστοποίηση του Διεθνούς Οργανισμού ΙΒ
 • Τα παιδιά διδάσκονται τις μισές ώρες της ημέρας μαθήματα στα Αγγλικά
 • Τα Αγγλικά διδάσκονται μόνο από native speakers εκπαιδευτικούς

Πώς δομείται το Δίγλωσσο Πρόγραμμα;

Τα παιδιά διδάσκονται Αγγλικά:

στον Παιδικό Σταθμό, στο Προνήπιο και στο Νήπιο: 3 ώρες την ημέρα

στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στην Α’ Λυκείου: 15 ώρες  την εβδομάδα (partial immersion programme)

Η μαθησιακή διαδικασία στα Αγγλικά αναπτύσσεται, όπως και στα Ελληνικά, μέσα από δύο παράλληλες και αλληλοσυμπληρούμενες προσεγγίσεις:

 1. «Μαθαίνω τη Γλώσσα»
 2. «Μαθαίνω με τη Γλώσσα»

Τα παιδιά πέρα από τη δομή της γλώσσας διδάσκονται στα Αγγλικά και άλλα αντικείμενα π.χ. μουσική, πληροφορική κ.λπ., ο αριθμός των οποίων αυξάνεται ανά τάξη. Επίσης, αναπτύσσουν στα Αγγλικά  όλα τα διαθεματικά projects.

Οι μαθητές στο Σχολείο μας μαθαίνουν να είναι πολίτες του κόσμου, να κατανοούν και να σέβονται την κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα άλλων κοινωνιών. Στο πλαίσιο του Δίγλωσσου Προγράμματος, συμμετέχουν σε σημαντικές για την Αγγλική και Αμερικάνικη κουλτούρα γιορτές, όπως Halloween, Thanksgiving, St Patricks κ.α., και βέβαια, έρχονται σε επαφή με τις αγγλόφωνες χώρες και τους ανθρώπους τους.

Πιστοποιήσεις του επιπέδου κατάκτησης της Αγγλικής Γλώσσας

Πρωταρχικός στόχος του Δίγλωσσου Προγράμματος είναι να βιώσουν τα παιδιά την Αγγλική γλώσσα, όπως και την Ελληνική.

Οι βιωματικές προσεγγίσεις «Μαθαίνω τη Γλώσσα» και «Μαθαίνω με τη Γλώσσα», οδηγούν αβίαστα στο «Πιστοποιούμαι στη Γλώσσα».

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται πλήρως για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης της γλωσσομάθειας, όπως αυτές του University of Cambridge, University of Michigan κ.α. Η προετοιμασία εντάσσεται ομαλά στο σύνολο της μαθησιακής διαδικασίας, ώστε να μην αντιλαμβάνονται τα παιδιά τις εξετάσεις ως αυτοσκοπό.

Το MYP Certificate, που επικυρώνει, μετά από εξέταση (e – portfolio και on screen examination) στα Αγγλικά και σε ένα μεγάλο γνωσιακό φάσμα, την επιτυχημένη ολοκλήρωση του MYP, είναι μία ακόμα πιστοποίηση του επιπέδου της Αγγλικής γλώσσας, που κατακτούν οι μαθητές μας, αναγνωρισμένη παγκοσμίως.

Πολυγλωσσία

Βασικός άξονας της φιλοσοφίας μας, αλλά και της φιλοσοφίας του International Baccalaureate, είναι η Πολυγλωσσία, όχι μόνο ως παράμετρος ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής υπεροχής, αλλά ως ουσιαστικός δρόμος για  την κατανόηση, τον αλληλοσεβασμό, τη συνεννόηση και τη συνεργασία ανάμεσα στους λαούς.

Σε προσωπικό επίπεδο, κάθε νέα γλώσσα που μελετούν τα παιδιά, τους προσφέρει έναν νέο τρόπο αντίληψης και σκέψης, προερχόμενο από τον πολιτισμό, που αυτή εκφράζει. Έτσι, η βιωματική γνώση μιας ακόμη γλώσσας πολλαπλασιάζει τις επιλογές που έχει κάθε προσωπικότητα, για τη σύλληψη ιδεών και την παραγωγή λύσεων.

Τα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ» είναι ένα σχολείο ανοιχτό στις διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες των ανθρώπων και στη δυναμική των πολιτισμών τους. Με γνώμονα τις επιθυμίες των μαθητών μας και τις απαιτήσεις της εποχής, προσφέρουμε μία μεγάλη γκάμα γλωσσών, που εμπλουτίζεται σταθερά. Εκτός από τα Ελληνικά και τα Αγγλικά, κάποιες από τις γλώσσες που τα παιδιά διδάσκονται στο σχολείο μας είναι:

 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Ρωσικά
 • Ισπανικά
 • Αραβικά
 • Κινέζικα

Η Αγγλική γλώσσα εισάγεται, ήδη,  από τον Παιδικό Σταθμό, τόσο στο Ελληνικό (2 ώρες την εβδομάδα και  3 ώρες στο Προνήπιο και Νήπιο) όσο και στο Δίγλωσσο Πρόγραμμα (3 ώρες κάθε μέρα). Στην πρώτη περίπτωση διδάσκεται βιωματικά ως Α’ Ξένη γλώσσα, ενώ στη δεύτερη, εμπεδώνεται σαν μητρική.

Στη Γ’ Δημοτικού και στα δύο Προγράμματα, εισάγεται μία τρίτη γλώσσα. Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα Γαλλικά ή τα Γερμανικά (3 ώρες την εβδομάδα στη Γ’ Δημοτικού και 4 ώρες την εβδομάδα από την Δ’ Δημοτικού).

Τρίγλωσσο  Πρόγραμμα

Οι μαθητές μας, που παρακολουθούν το Δίγλωσσο Πρόγραμμα, έχουν τη δυνατότητα από την Α’ Δημοτικού  να έρθουν σε επαφή με μία ακόμη Γλώσσα της επιλογής τους, αρχικά μέσα από παιχνίδια, κατασκευές, τραγούδια, θέατρο, multimedia κ.λπ., για να αναπτύξουν σταδιακά τον γραπτό και προφορικό λόγο.