Κανονισμός Λειτουργίας:

Ο κανονισμός λειτουργίας έχει δύο άξονες, ο ένας αφορά την επίδοση και ο άλλος τη συμπεριφορά των μαθητών. Οι μαθητές οφείλουν:

 • Να είναι προσεκτικοί κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 • Να είναι συνεπείς στην εκτέλεση των εργασιών, που τους αναθέτουν οι καθηγητές τους, τόσο στην τάξη όσο και στο σπίτι.
 • Να μετέχουν στα διαγωνίσματα, εκτός δικαιολογημένης απουσίας.
 • Να προσέρχονται εγκαίρως στην τάξη.
 • Να μην εμποδίζουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη διεξαγωγή του μαθήματος και να μην ενοχλούν τους συμμαθητές τους.
 • Να συμμορφώνονται άμεσα με τις υποδείξεις των καθηγητών τους.

Κανόνες Παρακολούθησης:

Οι μαθητές πρέπει να παρακολουθούν τα μαθήματα κανονικά και να παραδίδουν τις απαιτούμενες εργασίες τους εγκαίρως.

 • Οι μαθητές πρέπει να θυμούνται ότι είναι δική τους ευθύνη να ανακαλύψουν ποια μαθήματα έχουν χάσει και να φροντίσουν να τα αναπληρώσουν με τον καλύτερο τρόπο, τον οποίο θα συμφωνήσουν με τον καθηγητή του μαθήματος.
 • Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί σε περιπτώσεις μακροχρόνιας απουσίας λόγω ασθένειας, για την οποία θα ενημερωθεί και o IBO. Στην περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας διάρκειας τριών ή περισσότερων ημερών, οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν το γραφείο του IB εγγράφως, και ενδέχεται να απαιτηθεί βεβαίωση γιατρού.

 Κώδικας Συμπεριφοράς:

 • Οι μαθητές θα πρέπει να προσέχουν την αμφίεσή τους και να τηρούν τον ενδυματολογικό κώδικα.
 • Ντυθείτε κόσμια!
 • Μη φοράτε καπέλο στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου.
 • Μην αφήνετε ακάλυπτη τη μέση σας.
 • Μην τρυπάτε το πρόσωπό σας.
 • Αν παραβιάζεται το πνεύμα του ενδυματολογικού κώδικα, θα ζητηθεί από τον μαθητή να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στο ντύσιμό του.
 • Μη μασάτε τσίχλα.
 • Να φυλάτε τα προσωπικά σας αντικείμενα στο ντουλάπι σας και να προσέχετε τα τιμαλφή σας. Το σχολείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.
 • Θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για όλες τις δραστηριότητες, δηλαδή να έχετε φέρει μαζί σας τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα απαιτούμενα κάθε φορά εφόδια.
 • Θα πρέπει να προσέρχεστε εγκαίρως σε όλα τα μαθήματα και τις δραστηριότητες.
 • Θα πρέπει να ολοκληρώνετε εγκαίρως τις εργασίες σας και να επικοινωνείτε με τον καθηγητή κάθε φορά που αυτό δεν είναι δυνατό για οποιονδήποτε λόγο.

 Σεβασμός προς τους άλλους:

 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να ιδιοποιούνται αντικείμενα που δεν τους ανήκουν.
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν κανέναν σε οποιασδήποτε μορφής σωματική, λεκτική ή ψυχολογική κακοποίηση.
 • Οι μαθητές θα επιδεικνύουν σεβασμό προς όλους τους πολιτισμούς και θα προσπαθούν να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τις πολιτιστικές διαφορές.
 • Οι μαθητές θα συμπεριφέρονται με τρόπο που θα είναι αποδεκτός από τους συμμαθητές τους και όλα τα μέλη της κοινότητας των Εκπαιδευτηρίων “Ο Πλάτων”.
 • Οι μαθητές θα χρησιμοποιούν σωστά τις τουαλέτες και τα αποδυτήρια και θα αφήνουν τους χώρους καθαρούς και τακτοποιημένους για τους άλλους.

Σεβασμός προς το περιβάλλον:

 • Οι μαθητές θα τηρούν απαρέγκλιτα την πολιτική απαγόρευσης του καπνίσματος, και της κατανάλωσης οινοπνευματωδών.
 • Οι μαθητές θα σέβονται την περιουσία του σχολείου.
 • Οι μαθητές δε θα κάνουν κατάχρηση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι μαθητές θα έχουν τα κινητά τους τηλέφωνα εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.
 • Οι μαθητές θα πετάνε τα απορρίμματα στους προβλεπόμενους χώρους.
 • Περπατάτε στη δεξιά πλευρά των διαδρόμων και των σκαλοπατιών. Μην τρέχετε!

Η ανεντιμότητα της αντιγραφής:

Όλες οι μαθητικές εργασίες και οι απαντήσεις σε διαγωνίσματα πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σε εσάς. Αυτό σημαίνει ότι, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τα λόγια ή τις ιδέες κάποιου άλλου, πρέπει να κάνετε και τη σχετική μνεία της πηγής σας. ΔΕΝ επιτρέπεται:

 • Η λογοκλοπή. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να παρουσιάσετε σαν δικές σας τις ιδέες ή την εργασία κάποιου άλλου.
 • Η συμπαιγνία. Δεν επιτρέπεται να στηρίζετε την ανέντιμη πράξη ενός άλλου μαθητή, εν προκειμένω να επιτρέπετε να αντιγραφεί η εργασία σας ή να υποβληθεί για αξιολόγηση με το όνομα άλλου μαθητή.
 • Η πολλαπλή υποβολή εργασιών. Δεν μπορείτε να παρουσιάσετε την ίδια εργασία δύο φορές για διαφορετικές αξιολογήσεις ή για διαφορετικά μαθήματα.
 • Δεν επιτρέπεται να καταφεύγετε σε κανενός είδους αντιγραφή. Δεν πρέπει να φέρνετε μη επιτρεπόμενα βοηθήματα στο χώρο των εξετάσεων, ούτε να επιδεικνύετε ανάρμοστη συμπεριφορά, ή να παραποιείτε στοιχεία.
 • Πρέπει να αναφέρετε κάθε πηγή που χρησιμοποιείτε στις εργασίες σας, είτε πρόκειται για βιβλίο, CD-ROM, ιστότοπο κλπ. είτε για φωτογραφίες ή εικόνες που δεν σας ανήκουν. Στα Εκπαιδευτήρια “Ο Πλάτων” διατρέχετε τον κίνδυνο να αποβληθείτε, αν διαπιστώσουμε ότι παρουσιάζετε εργασία τρίτων σαν δική σας ή ότι συμπεριφέρεστε με οποιονδήποτε άλλο ανέντιμο τρόπο.

Διαδικασίες για την αντιμετώπιση ανέντιμης συμπεριφοράς:

 • Στην πρώτη διαπίστωση ανέντιμης πράξης η εργασία θα μηδενίζεται. Το παράπτωμα θα καταγράφεται σε ειδικό μητρώο.
 • Τη δεύτερη φορά η εργασία θα μηδενίζεται και θα αποστέλλεται επιστολή στους γονείς του μαθητή μαζί με αντίγραφο της σύμβασης με το σχολείο, υπό μορφή υπενθύμισης. Για κάθε εργασία που θα κάνει ο μαθητής τις επόμενες 30 ημέρες ο αρμόδιος καθηγητής θα πρέπει να υπογράφει σε φύλλο ελέγχου.
 • Την τρίτη φορά, θα ζητείται από τον μαθητή να εγκαταλείψει το πρόγραμμα.
 • Αν διαπιστωθεί παράπτωμα στη διάρκεια διαγωνίσματος, δεν δίνεται καμία ευκαιρία. Ειδοποιείται ο IBO και ο μαθητής κινδυνεύει να αποκλειστεί.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο IBΟ διενεργεί τυχαίους ελέγχους των εργασιών των υποψηφίων για να διαπιστώσει φαινόμενα λογοκλοπής. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται πρόγραμμα που ανιχνεύει τις σελίδες του διαδικτύου. Μαθητές που έχουν υποπέσει στο παράπτωμα της λογοκλοπής απορρίπτονται αυτομάτως.