Η κοινωνία μέσα από τους θεσμούς της οικογένειας, του σχολείου, της θρησκείας, ή και των πολιτικών κινημάτων προσπαθεί να ομαλοποιήσει την προσαρμογή των μελών της στις καθημερινές προκλήσεις. Τα σχολεία , μέσα από το πλαίσιο της Εκπαίδευσης, αποτελούν ουσιαστικό παράγοντα στην διαδικασία αυτή.

Πιο συγκεκριμένα, τα σχολεία οφείλουν να προετοιμάσουν τους μαθητές να γίνουν ενεργοί και συνειδητοί πολίτες που κατά συνέπεια θα αλληλεπιδράσουν αποδοτικά και θα προσφέρουν τόσο στον εαυτόν τους όσο και στη καλύτερη λειτουργία της κοινωνίας. Με άλλα λόγια τα σχολεία πρέπει να υποστηρίξουν και να καθοδηγήσουν τους μαθητές να γίνουν ερευνητές, ριψοκίνδυνοι, επικοινωνιακοί, με αρχές, ανοιχτόμυαλοι, να δίνουν φροντίδα, να είναι ισορροπημένοι & και να χρησιμοποιούν την γνώση αποδοτικά προς όφελος τους και της κοινωνίας.