Σχολικές εξερευνήσεις: Το Ημερολόγιο των Περιπετειών μας

Βασικός άξονας στην εκπαιδευτική φιλοσοφία του Πλάτωνα είναι ο πολλαπλασιασμός των ερεθισμάτων, από διαφορετικές πηγές εμπειρίας και γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζουμε τις εκδρομές του Σχολείου, ως δημιουργικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών με διαφορετικά περιβάλλοντα, φυσικά, πολιτιστικά, επιστημονικά κ.λπ. Με αυτόν τον γνώμονα, στο πρόγραμμα εντάσσονται διαφορετικές κατηγορίες εξορμήσεων, που διαφοροποιούνται ως προς τον παιδαγωγικό στόχο, τον…