Primary Years Programme (Greek)

Το σύστημα των πρώτων χρόνων,  International Baccalaureate Primary Years Programme (PYP) απευθύνεται σε παιδιά 3-11 ετών. Ξεκινάει δηλαδή από την Προσχολική Αγωγή και συνεχίζει να αναπτύσσεται έως και την Ε’ Δημοτικού. Στοχεύει στην πολύπλευρη, φυσική και ψυχοπνευματική ανάπτυξη των μαθητών, στην κατανόηση των εννοιών του κόσμου και στην τόνωση του ενδιαφέροντός τους για δράση.

 

«Μαθαίνω πώς να μαθαίνω».

Στο κέντρο του Προγράμματος των Πρώτων Χρόνων βρίσκεται ο μαθητής, που προσεγγίζει τη Γνώση με διάθεση για έρευνα.

Ο μαθητής περιστοιχίζεται από όλα όσα πρέπει να κατακτήσει μέσα από τη διδακτέα ύλη: Έννοιες, Δεξιότητες, Συμπεριφορά και Δράση.

To PYP αξιοποιεί τις ιδέες των ίδιων των παιδιών ως αφετηρία  στη διαθεματική μάθηση, στην οργάνωση δηλαδή πολλών διαφορετικών αντικειμένων γνώσης, κάτω από ένα βασικό ερώτημα-θέμα.

Η Γνώση αναπτύσσεται μέσω της έρευνας 6 αντικειμένων, στα οποία εντάσσονται τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος και έξι διαθεματικών αξόνων δράσης, με παγκόσμια διάσταση, που παρέχουν στους μαθητές το πλαίσιο για αναζήτηση και έρευνα.

 

IB PYP Oι 6 διαθεματικοί άξονες

 1. Ποιοι είμαστε;
  Μια εξερεύνηση της φύσης του εαυτού μας, των πεποιθήσεων και των αξιών μας, της προσωπικής, της φυσικής, της πνευματικής, της κοινωνικής και της ψυχικής υγείας, της οικογένειας, των φίλων μας, της κοινότητας στην οποία ανήκουμε, της κουλτούρας μας, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μας και τέλος του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.
 1. Που βρισκόμαστε στο χώρο και στο χρόνο;
  Μια εξερεύνηση του προσανατολισμού μας στο χρόνο και στο χώρο, των προσωπικών μας ιστοριών, της ιστορίας και της γεωγραφίας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, του τόπου μας και των τόπων που έχουμε επισκεφτεί, των ανακαλύψεων, των εξερευνήσεων και των μεταναστεύσεων του ανθρώπινου είδους και τέλος της προσφοράς του κάθε ατόμου ξεχωριστά αλλά και ολόκληρων πολιτισμών.
 1. Πώς εκφραζόμαστε;
  Μια εξερεύνηση των τρόπων, βάσει των οποίων ανακαλύπτουμε κι εκφράζουμε τη φύση, τις ιδέες, τα συναισθήματα, τις πεποιθήσεις και τις αξίες μας, μέσω της γλώσσας και της τέχνης.
 1. Πώς λειτουργεί ο κόσμος που μας περιβάλλει;
  Μια εξερεύνηση του φυσικού και υλικού κόσμου, των φυσικών και τεχνητών φαινομένων (από την ανθρώπινη δραστηριότητα), καθώς και του κόσμου της επιστήμης και της τεχνολογίας.
 1. Πώς οργανώνουμε τη ζωή μας;

           Μια εξερεύνηση των ανθρώπινων συστημάτων και των κοινοτήτων, του εργασιακού    

           κόσμου, της φύσης και της αξίας του, της απασχόλησης αλλά και της μη     

           απασχόλησης, καθώς και του αντίκτυπού της.

 1. Μοιραζόμαστε τον πλανήτη
  Μια εξερεύνηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μας, στην προσπάθεια να μοιραστούμε πεπερασμένους πόρους με τους συνανθρώπους μας και με άλλα έμβια όντα, μια εξερεύνηση των κοινοτήτων αλλά και των σχέσεων που συνάπτουν μεταξύ τους.

Το IB PYP στον Πλάτωνα

 • Τα Εκπαιδευτήρια ο Πλάτων είναι το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε από τον ΙΒΟ και για τα 3 προγράμματα International Baccalaureate, PYP, MYP, Diploma.
 • Ελληνικό ή Δίγλωσσο πρόγραμμα. Στo σχολείο μαςοι μαθητές του PYP μπορούν να επιλέξουν, εάν το επιθυμούν, Δίγλωσσο Πρόγραμμα Ελληνικά-Αγγλικά, όπου διδάσκεται η Αγγλική σαν δεύτερη μητρική γλώσσα.
 • Στον Πλάτωνα εφαρμόζουμε τις αρχές του International Baccalaureate PYP, ως σύγχρονη έκφραση των αρχών που διέπουν την αποτελεσματική «Παιδεία», με την αρχαιοελληνική, πολυεπίπεδη έννοια της λέξης.
 • Ενσωματώνουμε φυσικά στη μαθησιακή διαδικασία την ελληνική παράδοση και γλώσσα, αλλά και κάθε άλλη γλώσσα και καλύπτουμε πλήρως τη διδακτέα ύλη του Υπουργείου Παιδείας, εξελίσσοντάς την με τρόπο που οδηγεί σε ουσιαστική γνώση.
 • Ως ένα σχολείο που παραδοσιακά εστιάζει στη φροντίδα και στην ευτυχία των παιδιών, αξιοποιούμε τη φιλοσοφία και τα εργαλεία του ΙΒ PYP για να ενισχύσουμε το αίσθημα της χαράς, τη σιγουριά τους, το ισχυρό αυτοσυναίσθημα, τα κίνητρα για δημιουργία και την ικανότητά τους να παράγουν λύσεις.