Platon Summer Camp

Το Platon Summer Camp, είναι ένα ελεύθερο και διασκεδαστικό καλοκαιρινό δίγλωσσο, αθλητικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα
για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών.

Μέσα σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον, με native speaking καθηγητές, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την Αγγλική Γλώσσα και να αναπτύξουν ευχέρεια στη χρήση της, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες (hands on activities), καλλιτεχνικές δραστηριότητες, παιχνίδι, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές.

Παράλληλα, τα παιδιά, θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα καθημερινών αθλητικών προπονήσεων, ώστε να εξελίξουν την πρακτική τους
στο αγαπημένο τους άθλημα.

Platon Teen Hub aims at bringing together high school students from Grades 9-11 to become social entrepreneurs in a 3-week program, 19/6/2017 – 7/7/2017. Students are going to start social enterprises in teams, using course materials that adhere to international standards. Students’ aim will be to create a real startup that will solve a real problem and produce a product or provide a service that will satisfy consumers’ real needs in a differentiated way serving an ultimate social goal.

Students are to be supported throughout the program to build their startups through interactive classroom sessions and activities, a team of volunteer mentors, among which are Ms Natasha Athanasiadou (founder of Generation Generous and co-founder of Ethagora), Mrs Helen Froustis (founder of email) and Mr Tasos Spanidis (CEO of Generation Y) and all necessary resources.

At the end of the program the students will pitch their ideas and a team of experts will select the winning team. The students of the winning team will be awarded with the support to materialize their idea and actually launch their start-ups.

Participating in Platon Teen Hub will allow high school students to develop skills that are necessary for succeeding in their business studies and career prospects in the corporate world bearing in mind the importance of Corporate Social Responsibility. Students will be actively involved in the implementation of their ideas thus familiarizing and acquiring know how on both research and decision-making processes. Moreover, they will realize that successful organizations need to constantly change and improve. Furthermore, lessons will be in English so students’ language skills will be enhanced.

Through this programme the right of the children to a better world and also their right to contribute to the improvement of the world, using their skills and ideas, are also supported. Participating in the programme “Speak the truth to Power” of Marianna V. Vardinogiannis Foundation, our school is taking action so that students are empowered and are given space to develop their initiative.

In order to register click here.

PTH
InterCamp

International Camp is aimed at individuals and groups of young people between the ages of 11 and 17 who want to practise and improve their spoken English through fun activities in nature. Students spend their days in groups of 15 students, using specially-designed material and engaging in fun-filled activities.

International Camp has been created by experienced educators and is ideal for young learners who do not want yet another classroom-based course, and who enjoy project work and collaborative learning seeking the thrill of new experiences. It is also aimed at families who spend their holidays in the country and would like their children to do something creative and fun.